Vacature: Bestuurslid

Vacature: Bestuurslid
5 juni 2023 greppeltheater

Vacature: Bestuurslid

TG Greppel is op zoek naar twee bestuursleden vanwege het aflopen van een bestuurstermijn. Wil jij je aan ons verbinden en onze theatergroep verstevigen?

TG Greppel is een professioneel theatergezelschap uit Nijmegen. Bij elk project doen we onderzoek naar een ander aspect van het menszijn. Voor ons is theater een medium dat ruimte geeft voor het onbenoembare: het spreken via beeld, muziek, beweging of een stilte. We maken altijd gebruik van een dosis humor en relativering.

Dit seizoen hebben we onszelf het thema ‘Kalm te midden van het lawaai’ toegeëigend. We stellen ons de vraag hoe we denken. Hoe we tot onze oordelen en ons wereldbeeld komen. Wat emoties ons vertellen. We spelen o.a. de voorstellingen Genoeg Gedacht, ECO EGO, En Toen Thuis en Met stijgende verbazing, in onze eigen studio, in theaters door het land, op festivals en op verschillende locaties (bijvoorbeeld in de Ooijpolder of op het dak van concertgebouw De Vereeniging).

Jouw rol binnen het bestuur van TG Greppel:

Het bestuur van TG Greppel bestaat uit 3 leden, die toezicht houden op het functioneren van de artistiek en zakelijk leider. Het bestuur komt gemiddeld vier keer per jaar samen. In de tussentijd hebben de bestuursleden een klankbordfunctie, waarbij gevraagd en ongevraagd advies welkom is. Zo vormt het bestuur een stabiele basis van waaruit de financiële en organisatorische continuïteit van de theatergroep wordt bewaakt. We zoeken twee nieuwe bestuursleden, die vanuit verschillende invalshoeken kunnen adviseren en meedenken over het beleid van TG Greppel:

  • Je voelt je verbonden met de visie van TG Greppel
  • Je hebt affiniteit met theater en ervaring binnen de cultuursector
  • … of je beschikt over bestuurlijke, juridische en/of financiële kennis
  • Je bent stimulerend, kritisch en actief betrokken als sparringpartner
  • Je bent betrokken en enthousiast om de theatergroep vooruit te brengen
  • Je kunt strategisch denken en ziet kansen voor de toekomst
  • Je controleert begrotingen, jaarverslagen en andere beleidsstukken
  • Je voorziet problemen en springt op tijd bij

Wat bieden wij?

TG Greppel werkt volgens Fair Practice Code en de Governance Code Cultuur. De functie als bestuurslid is onbezoldigd. Je bent verzekerd voor bestuursaansprakelijkheid. Daarnaast krijg je toegang tot alle voorstellingen die worden georganiseerd door TG Greppel.

Ben je enthousiast en geïnteresseerd?

Stuur je CV en motivatie naar info@tggreppel.nl t.a.v. Rik Luijmes (artistiek leider). We ontvangen je reactie graag uiterlijk vrijdag 30 juni.